Waipu Hauora 

— Developing a strong & healthy community—  

 

 Our History

Ko Mataatua te waka                                                        Ko Awanui te moana                                                         Ko Ngaiterangi te Iwi                                                            Ko Ngaitukairangi te Hapu                                               Ko Hungahungatoroa te Marae                                           Ko Waipu Hauora tenei whare

Established in 1994, Waipu Hauora operates under the
umbrella of of Hungahungatoroa Marae Incorporated Society and is the main Health and Social Service Provider for the community and whanau of Matapihi.

We are funded through Poutiri Trust along with18 other providers and are governed by the Executive Committee of Hungahungatoroa Marae Incorporated Society.

 

 Governance Structure

Waipu Hauora is an operating arm of Hungahungatoroa Marae Incorporated Society.  The Executive Officer reports to the Executive Committee, on a monthly basis.  All Kaimahi of Waipu Hauora are employed by Hungahungatoroa Marae Inc where the Programmes Coordinator and Kaimahi Support report to the Executive Officer and the Executive Officer reports directly to the Chairman and Executive Committee.

Waipu Hauora | PO Box 10021 Bayfair, Mt Maunganui | +64 7 577 1921
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started